Totenbanken sitt talent-stipend

Postet av Østre Toten Skilag den 21. Sep 2016

Vår hovedsponsor, Toten Sparebank deler ut talent-stipend og det er nå tid for å søke på dette.

Mer informasjon her

Utdrag fra Totenbanken sin hjemmeside:

Totens Sparebank har nedfelt i vår strategi at vi skal gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom våre nye stipendordninger vil vi markere at vi verdsetter talenter i vårt kjerneområde og er en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning.

«Vi tar vare på de unge, lokale talentene».

Totens Sparebank lanserte i 2015 et talentstipend på hele 150.000 kroner! Stipendet er tredelt; idrett, kultur og utdanning, og potten deles likt på disse tre kategoriene. Søkerne må høre hjemme i vårt primære markedsområde.

Det vil være en jury for hver stipendkategori, og denne består av to eksterne personer innenfor hvert område, samt representanter fra Totens Sparebank.

Søknadsfrist for alle tre stipendene vil være 1. november.

Så her er det bare å logge seg inn og søkeKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.