Innkalling til ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinær generalforsamling 24 april 2017.docx

Dagsorden Ekstraordinært Årsmøte 24. april 2017

Sted: Klubbhytta i Karidalen


Tid:Kl 1900

1. Godkjenning av de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen og saklisten

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Vedtak av organisasjonsplan

5. Valg:

a) Leder og nestleder
b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Leder for Langrennsutvalget
Leder for Skiskytterutvalget
Leder for Hopp/Kombinert utvalget
Leder for Økonomiutvalget
Leder for anleggsutvalget
Sekretær

Kasserer

d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Østre Toten Skilag har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Årsmøte 2017

Årsmøte i Østre Toten Skilag vil bli avholdt i klubbhytta i Karidalen mandag 20. mars kl 1900.

Saker til årsmøtet kan sendes til Åse Laeskogen på mail: aase.laeskogen@gmail.com

Standard agenda er som følger:

1. Godkjenning av de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen og saklisten

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle Østre Toten Skilags årsberetning, herunder gruppeårsmeldingene

5. Behandle Østre Toten Skilags regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7.Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

8. Vedta Østre Toten Skilags budsjett.

9. Behandle Østre Toten Skilags organisasjonsplan

10. Valg


For å være stemmeberettiget på et årsmøte må man være fylt 15 år og ha vært medlem i klubben i minst 1 mnd. Medlemskontingent må være betalt. For de som ønsker å tegne medlemsskap, gå inn på medlem i menyen ovenfor.


Vel møtt!