Terje Vasveen

På ØTS sitt årsmøte 24. mars 2022 ble Terje Vasveen utnevnt til æresmedlem i skilaget.