Østre Toten Skilag - en tradisjonsrik skiklubb på Toten


 

ØSTRE TOTEN SKILAG ble stiftet 17.desember 1959, og i lagets lover heter det at det er en sammenslutning av skigrupper innen Østre Toten Kommune

Østre Toten Skilag holder til i Karidalen, men opprinnelig var løypenettet til klubben på Starum.

Karidalen ble bygget ut på begynnelsen av 90-tallet med skiløyper og klubbhytte. Skytebane kom etterhvert og i 2013 var det største arbeidet gjennomført med nye asfalterte løyper og standplass med 32 skiver. Anlegget er nå et av de største og beste skiskytterarenaene i landet.

__________________________________

Østre Toten Skilag – hvordan begynte det?

«Raufoss-stafetten» var en populær langrennsstafett som gikk av stabelen hvert år ved juletider. Mot slutten av 50-åra var det knapt noen av de mange laga på Østre Toten som kunne stille lag i stafetten. Anders Midthus, som var langrennstrener for kretsen, foreslo da på en samling på Torsætra før jul at de kunne stille lag for Toten-Troll, der de fleste var medlemmer.

Slik ble det, og de stilte med to lag for Toten-Troll. Dette var nok på kanten av reglementet, da Toten-Troll vel ikke tidligere var innmeldt i skikretsen. Men det ble godtatt og laga beholdt sine premier. «Toten-Troll vant også stafetten.» På laget gikk Anders Midthus, Sigmund Dybdahl og Reidar Midthus.

Daværende formann i skikretsen: Arne Kristoffersen, synes det var en god idé med en felles representasjon for de mange skigruppene i idrettslaga på Østre Toten. Det ble så arbeidet videre med denne idéen, og den 30. april 1959 ble det holdt et møte på Grand Gjestgiveri på Lena. 

 

Dette skrev Kåre Strande (Første formann i ØTS) i ØTS posten 1991.  Jeg har tilføyd «Toten-Troll vant også stafetten.» Dette er bekreftet av Arvid Midthus, sønn av Anders Midthus som forteller at hans far pratet ofte om dette.

Resten av historien finner dere i «Jubileumsberetningen ØTS 25 år», se nedenfor.

Skrevet av Svein Peder Bakken

__________________________________


Historien bak etablering av ØTS Skisenter Karidalen:

På årsmøtet 1987 ble det nedsatt en komité for å vurdere alternative steder for bygging av klubbhus og løypetraseer. Skilagets aktiviteter på Starum var i konflikt med Norsk Hestesenters aktiviteter og laget trengte et nytt og bedre sted for sine aktiviteter. Komiteen besto av: Einar Svellet, Åge Evensen, Arvid Sulland, Ragnar Mæhlum og Ole Kristian Lundby.

Følgende alternativer ble vurdert:  

  • Skytterbanen på Skreia
  • Krabyskogen  
  • Hveemsåsen
  • Lena Idrettsplass
  • Sletta

Etter en samlet vurdering ble Sletta valgt. Det lå til rette med samarbeid med Sletta vel om eksisterende velhus og bruk av et variert løypenett i området mot Sillongen, Ihle idrettsplass og Kapp-området.  Arbeider med forberedelser til et anlegg ble oppstartet og avtale med kommunen om leie av grunn ble inngått. Det ble søkt om tippemidler og påbegynt rydding av løypetraseer. Samarbeidet med Sletta vel begynte å knirke og noen grunneiere ville heller ikke godkjenne Skilagets planer. Etter et møte i Sletta med representanter for Sletta vel, grunneiere og Skilaget ble det klart at planene ikke kunne gjennomføres og det måtte finnes et annet alternativ. Men vi hadde ikke lyst til å gi slipp på de varierte løypemulighetene i området Sletta-Grønlandssletta.                                                 

I mai 1989 tok Sigbjørn Skjærli,  primus motor for planlegging av nye løypetrasser og lommekjent i skogene nord for Sletta,  med seg Ole Kristian Lundby og Svein Peder Bakken (nestleder og leder i ØTS) til det gamle grustaket i Karidalen, like inntil der lysløypene fra Lena/Sletta og Kapp mot Sillongen møttes.  Målet var å finne plass for et nytt skianlegg.  Og denne gangen virket det hele perfekt, - alle «falt» for Karidalen.

Vi møtte fantastisk positive grunneiere og planer for anlegget ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22. februar 1990. Det ble samtidig vedtatt å satse videre på området rundt Torsætra  på Totenåsen der  Skilaget hadde opparbeidet et flott løypenett.  Det skulle gi ØTS en «bygdebase» i  Karidalen og en «åsbase» på Torsætra.

Planene for  Karidalen ble smidig og raskt godkjent i kommunen og 30. august 1990 ble første spadestikk tatt og arbeidet med nye løypetraseer,   skistadion og klubbhus  satt i gang. Ole Kristian Lundby ble leder i byggekomiteen  som   organiserte et  omfattende dugnadsarbeid blant lagets medlemmer,  der pensjonistene da som nå gjorde en stor innsats bl.a bygging av garasje/uthus. Snekkerarbeidet på klubbhytta ble utført av yrkesskolen ved Lena Videregående. Tidtagerbrakka på Starum ble flyttet til Karidalen og vinteren 1990/91 ble anlegget benyttet til trening og klubbrenn.

Endelig! 7. desember 1991 kunne gammel som ung  ØTS`er være vitne til at ordfører Helge Røragen skar over snora . Øyeblikket mange hadde ventet på var en realitet; ØTS Skisenter Karidalen var offisielt  åpnet. 

Skrevet av Svein Peder Bakken

____________________________________


Vi har fått tak i dette dokumentet som ble laget i forbindelse med 25-årsjubileet til klubben:

Historie ØTS 25 årsjubileum.pdf


____________________________________

ØTS-posten var en klubbavis som ble utgitt med jevne mellomrom.


Her er bilder av en utgave fra 1992: