Svein Peder Bakken

På ØTS sitt årsmøte 24. mars 2022 ble Svein Peder Bakken utnevnt til æresmedlem i skilaget.