Årsmøte 2019

 

Årsmøte i Østre Toten Skilag vil bli avholdt i klubbhytta i Karidalen mandag 25. mars kl 1900.

Eventuelle saker til årsmøtet må meldes innen 25. februar og kan sendes til Åse Laeskogen på mail: aase.laeskogen@gmail.com


Standard agenda er som følger:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen og saklisten

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle Østre Toten Skilags årsberetning, herunder gruppeårsmeldingene

5. Behandle Østre Toten Skilags regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7.Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

8. Vedta Østre Toten Skilags budsjett.

9. Behandle Østre Toten Skilags organisasjonsplan

10. Valg

For å være stemmeberettiget på et årsmøte må man være fylt 15 år og ha vært medlem i klubben i minst 1 mnd. Medlemskontingent må være betalt. For de som ønsker å tegne medlemsskap, gå inn på medlem i menyen ovenfor.

Vel møtt!