Årsmøte 2020

 

Årsmøte i Østre Toten Skilag vil bli avholdt i klubbhytta i Karidalen tirsdag 2. juni kl 1900.


De som ikke kan være tilstede i Karidalen kan delta via Teams. Link til møtet finner du på denne linken


Agenda er som følger:


1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen og saklisten

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle Østre Toten Skilags årsberetning, herunder gruppeårsmeldingene

5. Behandle Østre Toten Skilags regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7.Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

8. Vedta Østre Toten Skilags budsjett.

9. Behandle Østre Toten Skilags organisasjonsplan

10. Valg

For å være stemmeberettiget på et årsmøte må man være fylt 15 år og ha vært medlem i klubben i minst 1 mnd. Medlemskontingent må være betalt. For de som ønsker å tegne medlemsskap, gå inn på medlem i menyen ovenfor.

Vel møtt!