Refusjon av kostnader for utøvere 2022-2023

(Gjelder for 15 år til og med senior)

Hovedlandsrennet, Norgescup og NM. 

 • Deltagere får dekket startkontingent. 
 • Deltagere får dekket inntil 50 % av oppholdet (overnatting) på kretsen sitt opplegg eller tilsvarende nivå dersom kretsen ikke har eget opplegg. 
 • Fly- og togreiser dekkes med 1/3 del. 
 • Reise med bil dekkes av den enkelte utøver. 
 • Dersom det er mange løpere fra ØTS som skal delta og de velger å bo samlet, men utenfor kretsen sitt opplegg, kan det gis støtte til dette. Egen søknad sendes styret senest fire uker før arrangementet. 
 • Utøvere som kvalifiserer seg til Norges-cup finalen får dekket hele sitt opphold. (Støtte inngår ikke i maks sum på 10 000,-) 

Støtte til leder(e) som utpekes av utvalgsleder og styreleder. 

 • Støtte gjelder Ungdommenes holmenkollrenn og Kvalfoss sprinten samt HL, NC og NM som ØTS får kretsansvaret pålagt av OSSK eller OSK 
 • ØTS skal dekke oppholdet for en eller 2 ledere (bestemmes av utvalgsleder og styreleder) som skal ha kretsansvar (utdelt av OSSK/OSK). Vedkommende skal også tildele en ansvaret for å ivareta smøring og liknende for klubbens deltagere og sørge for at deltagerne får den informasjonen de trenger. 
 • På Norgescup-renn i langrenn gis ingen støtte til leder dersom løperen tilhører et team (f.eks. Gjøvik og Toten langrenn (GTL) eller NTG) og teamet stiller med leder. 
 • Leder(e)skal få dekket boutgifter med 50% hvis de har med utøver (uten utøver 100%) 
 • Reise med fly og tog 50% (uten utøver 100%) 
 • Kjøring med bil kr.2.50 pr. km. 

Støtte til utøvere som går på Team/skigymnas: 

Utøvere som går på Team/skigymnas får årlig støtte tilsvarende det beløpet som ØTS dekker for andre utøvere som er medlem av Gjøvik Toten Langrenn eller tilsvarende team der klubben støtter direkte med et årlig beløp. Styret fastsetter beløpet årlig. Støtte til Team/skigymnas inngår ikke i maks sum på kr. 10.000.

NB! I løpet av en sesong (1. mai til 31. april) kan en løper få utbetalt maksimalt 10 000,- i støtte + støtte til NC finale + støtte til skigymnas. 

Vedlagt skjema fylles ut og skannes som en pdf-fil sammen med alle kvitteringer. Utøveren sender en samlet søknad for sesong til faktura.ostretotenskilag@gmail.com senest innen 15.juni etter sesong.


Vedlegg:

 skjema-refusjoner.xlsx

 

Med vennlig hilsen

Styret