Østre Toten Skilag
Besøksadresse:Nordlivegen 355, 2850 Lena
Postboks:Postboks 17, 2851 Lena
Bankkonto:2050.09.20980
Telefon:

90 15 43 62 (leder)

Organisasjonsnummer:920 299 342