LISTERHJEM


Løyper og program for Toten Rulleskiskytterfestival/ASKO Sommercup 1:


Link til løypekart


Foreløpig program:

Lørdag: Sprint

Søndag: Sprint