Årsmøte i ØTS 2024

Postet av Østre Toten Skilag den 26. Feb 2024

Årsmøtet avholdes tirsdag 2. april 2024 kl 1900 i klubbhytta i Karidalen.

(På grunn av påske blir årsmøtet etter 31. mars, men 2. april var første mulige dato.)

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må meldes styret innen 19. mars, 2024.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle skilagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. skilagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  1. Godkjenning av ny lov for Østre Toten Skilag ihht endret krav fra Idrettsforbundet
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent 
  2. treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta skilagets budsjett
 13. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem
  2. Kontrollutvalg med leder, medlemmer og varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og medlemmer
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til skilagets organisasjonsplan

Dokumenter blir lagt ut under siden "Årsmøte 2024" etter hvert som de er klare. Link her:Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.