LISTERHJEM


Løyper og program for Toten Rulleskiskytterfestival/NC Rulleski:


Link til løypekart


Lørdag: Sprint for alle (inkludert ØM for Region Øst)

Søndag: Normal for 11-16 år (inkludert ØM for Region Øst). Sprint for 17 år - senior