Samordnet rapportering 2022

Postet av Peter Lerche Raadal den 4. Apr 2022

Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til NIF. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår. 

Rapporteringsfrist er 30. april 2022.

På lik linje med fjoråret er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet rapportering. 

Hva skal rapporteres:

  1. Medlems- og aktivitetstall, betalende medlemmer
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført)
  4. Signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
  5. Registrere søknad om momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  6. Registrere barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder valgkomité og leder av kontrollutvalg

Mer informasjon og link til rapportering finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.