Årsmøte ØTIR 28. mars 2023

Postet av Peter Lerche Raadal den 20. Feb 2023

Tirsdag 28. mars kl 1900 blir det årsmøte i Østre Toten Idrettsråd. 

Sted: Skreia Skøyteklubb sine lokaler.

Saksliste:

Sak 1.    Godkjenne de fremmøtte representantene.

Sak 2.    Velge dirigent.

Sak 3.    Velge protokollfører.

Sak 4.    Velge to representanter til å underskrive protokollen.

Sak 5.    Godkjenne innkallingen.

Sak 6.    Godkjenne sakslisten.

Sak 7.    Godkjenne forretningsorden.

Sak 8.    Behandle beretning for idrettsrådet.

Sak 9.    Behandle idrettsrådets regnskap for 2022 og kontrollkomiteens uttalelse

Sak 10.  Behandle forslag til arbeidsprogram for 2023.

Sak 11.  Behandle forslag og saker.

  • Kriterier for fordeling av LA-midler (LAM) 2023

Sak 12.  Vedta budsjett for 2023.

Sak 13.  Foreta følgende valg: 

  1. Styret med leder, nestleder og styremedlemmer og varamedlemmer. 
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  3. Representant til idrettskretstinget.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


Årsmøtepapirer kommer:Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.