LISTERHJEM

Lister Toten Rulleskiskytterfestival 2022


Invitasjon: Invitasjon Toten Rulleskiskytterfestival og Asko Sommercup 2022 


Program:   Program og løyper Oppdatert 23. august

Reglement: Husk spesielt regler vedr utstyrskontroll, innskyting og visitasjon av våpen både på treningsdag og på renndag. Vi har samlet litt informasjon om dette i vedlegget her: Viktige regler om skyting på treningsdag og innskyting 

På styremøte i NSSF 24. august ble det vedtatt at ved oppsett av innskytingslister for 17 år og eldre skal Team og skoler tildeles før krets. Innskytingslistene er satt opp etter dette prinsippet. Har du spørsmål kan TD, Bjørn Tore Årevik eller Peter Lerche Raadal kontaktes.

Lisensoversikt løpere:

Startlister:


Resultatlister