Rennprogrammet forskjøvet 1 time søndag pga kulde. Se rennprogram nedenfor. 

Invitasjon ØTS Sprint 2024

Påmelding til rennet

Startliste Madshus Skiskytterfestival 2023 

Innskyting Madshus Skiskytterfestival 21. januar 2024 


Rennet er en del av GullsportCup for 11-16 åringene i Oppland Skiskytterkrets

Nederst på denne siden finner du distanser og løypekart samt link til elektronisk løypekart.

Program:

Sprint, alle klasser. Innskyting kl 1000, første start kl 1130. Sr/Jr starter først, deretter nybegynnere og opp til 16 år.

 

Arena:

ØTS-skisenter Karidalen, 30 skiver

Klasser:

Alle klasser, inkludert nybegynnere

Påmelding:

Påmelding elektronisk på www.eqtiming.no innen 15. januar 2024. kl. 23:59. Startlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no. Etteranmelding kan gjøres frem til 16. januar kl 1800.

Startkontingent:

Startkontingent etter NSSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlig for å ha gyldig startlissens. Engangslisens kan løses på rennkontoret

Tidtakerbrikke:

Alle til og med 12 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke

Alle fra og med 13 år må ha egne brikker eller leie av arrangør (leie 50,- pr konkurransedag). Brikkeleie gjøres ved henting av startnummer og betales med Vipps.

Hvis brikkenummer mangler på startlisten, og du har brikke – kan brikkenummer sendes til pamelding.ostretotenskilag@gmail.com, oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen kan dette brikkenummeret oppgis på rennkontoret.

Parkering:

Ved ØTS-skisenter Karidalen: kr 80 til Vipps 46655

Kiosk:

Kiosk i klubbhytta

Garderober:

Noe garderobekapasitet i klubbhytta

Utstyrskontroll/ avtrekkskontroll:

Utstyrskontroll foregår i garasjen og må gjennomføres før innskyting. Avtrekkskontroll for jr/sr, mens det kan gjennomføres tilfeldig avtrekkskontroll blant rekruttene på standplass under innskyting. Brikkekontroll gjennomføres også i garasjen før utdeling av startnummer.

Startnummer:

Startnummer deles ut i garasjen etter at avtrekkskontroll (jr/sr) og brikkekontroll er gjennomført. Startnummeret skal bæres synlig under innskyting. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,-

Våpenvisitasjon:

Våpenvisitasjon på skive 1 etter innskyting for løpere fra 17 år og eldre

Avhenting av våpen:

Våpen utleveres fra standplass av standplassfunksjonærene etter siste skyting for aktuell løper. Gi tegn og vent til funksjonærene har ledig tid til å kontrollere og levere ut våpen.

Resultater:

Uoffisielle resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til EQ Timing. Speaker vil annonsere protestfrist per klasse over høyttaleranlegget, fristen er 15 minutter etter at uoffisielle lister er klare. Resultatlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no etter at dagens renn er over.Premiering:

Premiering fortløpende og i henhold til NSSFs reglement

Støtter:

Alle bruker arrangørens støtter

Rennleder:
Teknisk Delegert:Link til elektroniske løyper: