Romjulssprinten 29. desember 2022

Velkommen til Romjulssprinten i Karidalen der det står sprint på programmet. Dette er det første rennet i Oppland Skiskytterkrets sin Gullsport-Cup for sesongen 2022/2023

Stor påmelding og nysnø både før og på renndagen. Vi utvider innskytingstiden med 15 minutter og har første start kl 1130.

Program og startrekkefølge:


Innskytingsliste (klubbvis innskyting)

Innskyting Romjulssprinten 2022

Startliste:

Startliste Romjulssprinten 2022


Her finner dere invitasjonen: Invitasjon ØTS Romjulssprinten 29. des 2022


Nederst på denne siden finner du distanser og løypekart samt link til elektronisk løypekart.

Program:

Sprint, alle klasser. Innskyting kl 1000 - 1115, første start kl 1130

Arena:

ØTS-skisenter Karidalen, 30 skiver

Klasser:

Alle klasser, inkludert nybegynnere

Påmelding:

Påmelding elektronisk på www.eqtiming.no innen lørdag 24. desember 2022. kl. 23:59. Startlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no. Ingen etteranmelding etter at startlister er trukket.

Startkontingent:

Startkontingent etter NSSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlig for å ha gyldig startlissens. Engangslisens kan løses på rennkontoret

Tidtakerbrikke:

Alle til og med 12 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke

Alle fra og med 13 år må ha egne brikker eller leie av arrangør (leie 50,- pr konkurransedag). Brikkeleie gjøres ved henting av startnummer og betales med Vipps.

Hvis brikkenummer mangler på startlisten, og du har brikke – kan brikkenummer sendes til pamelding.ostretotenskilag@gmail.com, oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen kan dette brikkenummeret oppgis på rennkontoret.

Parkering:

Ved ØTS-skisenter Karidalen: kr 50 til Vipps 46655

Kiosk:

Kiosk i klubbhytta

Garderober:

Noe garderobekapasitet i klubbhytta

Utstyrskontroll:

Utstyrskontroll foregår i garasjen og må gjennomføres før innskyting. Avtrekkskontroll for jr/sr, mens det kan gjennomføres tilfeldig avtrekkskontroll blant rekruttene på standplass under innskyting. Brikkekontroll gjennomføres også i garasjen før utdeling av startnummer.

Startnummer:

Startnummer deles ut i garasjen etter at avtrekkskontroll (jr/sr) og brikkekontroll er gjennomført. Startnummeret skal bæres synlig under innskyting. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,-

Våpenvisitasjon:

Våpenvisitasjon på skive 1 etter innskyting for junior og senior

Avhenting av våpen:

Våpen utleveres fra standplass av standplassfunksjonærene etter siste skyting for aktuell løper. Gi tegn og vent til funksjonærene har ledig tid til å kontrollere og levere ut våpen.

Resultater:

Uoffisielle resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til EQ Timing. Speaker melder protestfrist på beskjed fra tidtakersjef, fristen kan tidligst være 15 minutter etter siste målgang og minimum 15 minutter frem i tid fra det tidspunktet speaker opplyser om fristen. Resultatlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no etter at dagens løp er over.

Covid/

Premiering:

Premiering i henhold til NSSFs reglement

Støtter:

Alle bruker arrangørens støtter

Rennleder:Kjartan Tosterud (979 89 029)
Teknisk Delegert:Link til elektroniske løyper: