AVLYST

Vi er dessverre nødt til å avlyse rennet grunnet smittesituasjonen i Østre Toten Kommune. Kommuneoverlegen har uttalt at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre arrangementer i kommunen under de rådende smitteforholdene og dette har vi tatt konsekvens av og derfor avlyst vårt arrangement. Vi trodde lenge at vi skulle klare å gjennomføre dette, men den stigende smittetrenden samt forventet overgang til tiltaksnivå B gjør det ikke mulig.

Her er oppsummeringen fra Kommuneoverlegen:

"Da er mitt faglige råd i dag at alle arrangementer i Østre toten nå bør utsettes/avlyses inntil vi gjenvinner kontrollen over smittesituasjonen."

LISTER:

Invitasjon ØTS-sprinten skiskyting 20 mars 2021

Påmelding

Registrering ledsagere pulje 1 (fra kl 0700)

- QR-kode pulje 1

Registrering ledsagere pulje 2 (fra kl 1130)

- QR-kode pulje 2

Startliste ØTS-sprinten mars 2021

Innskyting ØTS-sprinten 2021

Smittevernplan ØTS-rennet 20. mars 2021

ResultaterProgram:

Sprint. Maks 230 deltakere, endringer i antall deltakere kan bli foretatt ifht gjeldende smittevernsregler. NB: Endringer kan forekomme inn til rett før. Følg med på hjemmesiden

Lagledere/ Foresatte

Det kan være 1 leder/foresatt per løper. Ledere foresatte registrer seg ved å scanne QR-kode. QR-kode for registrering deles løpsdagen

Arena:

ØTS-skisenter Karidalen, 30 skiver

Klasser:

Smittevernsregler tilsier opp til og med 19 år, klasser for nybegynnere

Påmelding:

Påmelding elektronisk på www.eqtiming.no innen mandag 15. mars 2021. kl. 23:59. Maks 230 stk. Åpent for løpere fra Innlandet samt løpere som bor i Innlandet. Startlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.noIngen etteranmelding etter at startlister er trukket.

Startkontingent:

Startkontingent etter NSSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlig for å ha gyldig startlissens. Engangslisens kan løses på rennkontoret

Tidtakerbrikke:

Alle til og med 12 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke

Alle fra og med 13 år må ha egne brikker eller leie av arrangør (leie 50,- pr konkurransedag). Brikkeleie gjøres ved start og betales med Vipps ved utlevering.

Hvis brikkenummer mangler på startlisten, og du har brikke – kan brikkenummer sendes til pamelding.ostretotenskilag@gmail.com, oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen kan dette brikkenummeret oppgis på rennkontoret.

Parkering:

Ved ØTS-skisenter Karidalen: kr 50 til Vipps 46655

Kiosk:

På grunn av Covid-19 har vi ikke kiosk og løperdrikke. Ta med eget

Garderober:

Ingen garderobe

Startnummer:

Startnummer hentes enkeltvis før innskyting ved startområdet. Jr og sr gjennomfører avtrekkskontroll ved henting av startnummer og visitasjon av våpen ved skive 1 etter innskyting. Tilfeldig avtrekkskontroll kan gjennomføres blant rekruttene på standplass under innskyting. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,-

Våpenvisitasjon:

Våpenvisitasjon på skive 1 etter innskyting for junior

Avhenting av våpen:

Våpen utleveres fra standplass av standplassfunksjonærene etter siste skyting for aktuell løper. Gi tegn og vent til funksjonærene har ledig tid til å kontrollere og levere ut våpen.

Resultater:

Krav om oppslag av uoffisielle lister bortfaller. Uoffisielle resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til EQ Timing. Speaker melder protestfrist på beskjed fra tidtakersjef, fristen kan tidligst være 15 minutter etter siste målgang og minimum 15 minutter frem i tid fra det tidspunktet speaker opplyser om fristen. Resultatlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no etter at dagens løp er over.

Premiering:

Deltakerpremie til alle utøvere opp til og med 16 år, deles ut ved målgang. Vanlig premiering for jr/sr

Støtter:

Alle bruker arrangørens støtter

Covid-19:

Alle må lese smittevernsplan for Karidalen og registrere seg ved ankomst til anlegget.

Levert av IdrettenOnline