Madshus skiskytterfestival 2021

Invitasjon Madshus skiskytterfestival 2021

Påmelding

Innskyting Madshus skiskytterfestival 2021

Startliste Madshus Skiskytterfestival 2021

Resultatlister

Smittevernplan Madshus Skiskytterfestival 2021

Registrering foreldre/foresatte/ledere Madshus_skiskytterfestival


Deltakere kan være fra klubber i Innlandet eller bo i Innlandet. Startliste og innskytingslister kommer mandag kveld/tirsdag morgen. Evt endringer i smittevernsregler som kan påvirke arrangementet vil bli lagt ut her tirsdag kveld. Program:

Sprint. Vi følger nasjonale smittevernregler. Løpere fra egen region vil bli prioritert hvis nødvendig.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer pga smitteforhold, snøforhold og evt andre uforutsette hendelser, endringer blir kommunisert på hjemmesiden. Per nå er det en begrensning på 120 startende med maks 1 forelder/foresatt per utøver.

Hvis/når påmeldingen er fulltegnet kan du sende navn, klasse og klubb på mail til pamelding.ostretotenskilag@gmail.com for å få stå på en venteliste. ØTS vil i påmeldingsperioden evt vaske startlister for løpere som kommer fra områder med mye smitte. Dette vil bli kommunisert på hjemmesiden

Arena:

ØTS-skisenter Karidalen

Klasser:

Alle klasser fra nybegynner til senior

Påmelding:

Påmelding elektronisk på www.eqtiming.no innen fredag 5. mars 2021 kl. 23:59. Innskytingslister og startlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no tirsdag kveld. Ingen etteranmelding etter at startlister er trukket.

Startkontingent:

Startkontingent etter NSSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlig for å ha gyldig startlissens. Engangslisens kan løses på rennkontoret

Tidtakerbrikke:

Alle til og med 12 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke (leie 25,- pr. konkurransedag,)

Alle fra og med 13 år må ha egne brikker eller leie av arrangør (leie 50,- pr konkurransedag). Brikkeleie gjøres ved start og betales med Vipps ved utlevering.

Hvis brikkenummer mangler på startlisten, og du har brikke – kan brikkenummer sendes til pamelding.ostretotenskilag@gmail.com, oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen kan dette brikkenummeret oppgis på rennkontoret.

Parkering:

Ved ØTS-skisenter Karidalen: kr 50 til Vipps 46655

Kiosk:

Pga Covic-19 blir det ikke kiosk

Garderober:

Pga Covid-19 er det ikke garderober

Startnummer:

Startnummer hentes enkeltvis på rennkontoret senest 1 time før første start. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,-

Avtrekkskontroll og

våpenvisitasjon:

Det er ikke avtrekkskontroll, våpenvisitasjon etter innskyting foregår ved skive 1 for junior og senior

Avhenting av våpen:

Våpen utleveres fra standplass av standplassfunksjonærene etter siste skyting for aktuell løper. Gi tegn og vent til funksjonærene har ledig tid til å kontrollere og levere ut våpen.

Resultater:

Resultater på EQ-timing og på hjemmesiden etter rennet.

Premiering:

Uttrekkspremier i hver klasse samt 3 Madshus skipar trekkes blant alle

Støtter:

Alle bruker arrangørens støtter

Smittevern:

Smittevernplan Madshus Skiskytterfestival 2021Rennleder er Magnus Aass, tlf 901 77 187.

Levert av IdrettenOnline