AVLYSTLister:

Invitasjon: Invitasjon ØTS langrenn 7. februar 2021

Smittevernsplan (kommer)

Startlister (kommer)

Resultater (kommer)

Registrering av ledere/foresatte (kommer)


Arena:

ØTS-skisenter Karidalen.

Klasser:

Klasser fra G/J 8 år til og med 14 år. Regioncup for 15 år og eldre går samme dag på Vind

Påmelding:

Gjøres elektronisk på https://www.eqtiming.no/ innen onsdag 03.02.21 kl. 23:59. Faktura sendes løper fra EQ. Per nå setter vi et maks antall deltakere på 200 fordelt på 2 kohorter. Dette kan endres. Hvis fullt kan kretsen forfordele kretsens deltakere og Totenbankcupen vil bli prioritert. Startlistene legges ut på vår hjemmeside http://ostre-toten-skilag.no/. Etteranmelding vil ikke være mulig. 

Startkontingent:

Startkontingent etter NSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlige
 for å ha gyldig startlissens. Engangslisens kan løses på rennkontoret.

Tidtakerbrikker:

Alle må ha egne brikker eller leie på rennkontoret (leie kr 50,-). Brikkeleie må betales før lånebrikke blir utdelt. Betales til VIPPS nr. 46656. Hvis brikkenummer mangler på startlisten og du har brikke, kan brikkenummer sendes pamelding.ostretotenskilag@gmail.com
 – oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen kan dette brikkenummeret oppgis på rennkontoret.

Parkering:

Ved ØTS-skisenter Karidalen for kroner 50,- (vipps nr. 46655).

Kiosk:

Det er ikke kiosk og løperdrikke pga Covid-19

Garderober:

Det er ikke dusj-muligheter pga Covid-19

Startnummer:

Hentes på rennkontoret senest 1 time før første start. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,-

Avlysning:

Rennet kan bli avlyst på kort varsel gitt endring i smittevern. Følg med på hjemmesiden

Resultater:

Uoffisielle resultatlister henges opp så snart de er klare, og offisielle lister legges ut på http://ostre-toten-skilag.no/. Det er 15 min. protestfrist etter at uoffisielle resultatlister er hengt opp.

Covid-19

Se egen smittevernsplan som blir lagt ut på http://ostre-toten-skilag.no/. Hold avstand og vask hender. 

Levert av IdrettenOnline