Invitasjon Karidals-stafetten 2020:AVLYST PGA KORONAVIRUSET

Østre Toten Skilag og Oppland skikrets ønsker velkommen til
KARIDALSSTAFETTEN og KM stafett 28. mars 2020


Rennleder Magnus Aass (mobil 901 54 362)

TD: Frode Nordahl 


Program:

Stafett for 8 år til senior. KM-klasser for 13 år og eldre.

8 – 16 år går 3 etapper: Klassisk-Fristil-Fristil

Jr og sr går 2-manns-stafett á to runder hver, Klassisk-Klassisk-Fri-Fri.

Første start kl. 11.00

Arena:

ØTS-skisenter Karidalen.

Klasser og løypelengder:

Jenter, gutter og mix-klasser: 8-10 år - 1 km

11-12 år - 2 km, 13-16 år (maks 45 år til sammen) - 3 km

Kvinner junior og senior går 3 km klassisk, 3 km klassisk så 3 km fri, 3 km fri

Menn junior og senior går 5 (3+2) km klassisk, 5 (3+2) km klassisk så 5 (3+2) km fri, 5 (3+2) km fri.

Klasser kan bli sammenslått når vi ser antall påmeldte lag

Påmelding:

Gjøres elektronisk via www.eqtiming.no innen torsdag 26.03.19 kl. 23:59
Etter påmeldingsfristens utløp, vil all påmelding bli betraktet som etteranmeldinger.

Startlistene legges ut på vår hjemmeside: ostre-toten-skilag.no

Tidsplan:

11.00: Gutter 8-10 år                                        11:20: Jenter og mix 8-10 år

11:40: Gutter 11-12 år                                      12:00: Jenter og mix 11-12 år

12:30: Gutter 13-16 år                                      12:30: Jenter og mix 13-16 år

13:00: Jr og Sr

Tidsplanen kan bli endret avhengig av antall påmeldte lag

Startkontingent:

Startkontingent etter NSF’s satser, kr 390 pr lag for opp tom 16 år, kr 300 per lag for junior og kr 340 per lag for senior. Dobbel kontingent ved etteranmelding. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlige for å ha gyldig startlisens. Engangslisens kan løses på rennkontoret.

Tidtakerbrikker:

Alle til og med 14 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke (leie 25,- pr konkurransedag). Alle fra og med 15 år må ha egne brikker eller leie på rennkontoret
(leie 50,- pr konkurransedag). Hvis brikkenummer mangler på startlisten og du har brikke,
 kan brikkenummer sendes
pamelding.ostretotenskilag@gmail.com – oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen, kan brikkenummeret oppgis på rennkontoret.

Parkering:

Ved ØTS-skisenter Karidalen kroner 50,-. VIPPS til 46655

Kiosk:

Det er åpen kiosk og kafé på skistadion.

Garderober:

Det er garderober med dusj i Klubbhytta.

Startnummer:

Hentes klubbvis på rennkontoret senest 1 time før første start. Startnummer som ikke blir levert tilbake, blir belastet løperens klubb med kroner 200,-

Betaling:

Faktura kommer på mail fra EQ Timing etter påmelding

Resultater:

Uoffisielle resultatlister henges opp så snart de er klare, og offisielle lister legges ut på hjemmesiden etter at dagens løp er over. Det er 15 min. protestfrist etter at uoffisielle resultatlister er hengt opp.

Premiering:

Premieutdeling klassevis på stadion når listene er godkjent. 

Full premiering i alle klasser opp til og med 16 år. 1/3 premiering for jr og sr. Løyper: (passering ny runde for menn jr/sr gjennom vekslingsfelt)