Retningslinjer for økonomisk støtte for sesongen 2020/2021 blir vedtatt på nyåret.