Årsmøte ØTIR 22. mars 2022

Postet av Peter Lerche Raadal den 7. Feb 2022

Tirsdag 22. mars kl 1900 blir det årsmøte i Østre Toten Idrettsråd. 

Sted: Lena IF sitt klubbhus på Lena Stadion.


Saksliste:

Sak 1.    Godkjenne de fremmøtte representantene.

Sak 2.    Velge dirigent.

Sak 3.    Velge protokollfører.

Sak 4.    Velge to representanter til å underskrive protokollen.

Sak 5.    Godkjenne innkallingen.

Sak 6.    Godkjenne sakslisten.

Sak 7.    Godkjenne forretningsorden.

Sak 8.    Behandle beretning for idrettsrådet.

Sak 9.    Behandle idrettsrådets regnskap for 2021 og kontrollkomiteens uttalelse

Sak 10.  Behandle forslag til arbeidsprogram for 2022.

Sak 11.  Behandle forslag og saker.

  • Kriterier for fordeling av LA-midler (LAM) 2022

Sak 12.  Vedta budsjett for 2022.

Sak 13.  Foreta følgende valg: 

  1. Styret med leder, nestleder og styremedlemmer og varamedlemmer. 
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  3. Representant til idrettskretstinget.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


Årsmøtepapirer:

Årsmøtepapirer 2022 -Østre Toten idrettsråd

Beretning kontrollkomite 2021


Velkommen
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.