Årsmøte ØTIR 2021

Postet av Peter Lerche Raadal den 3. Feb 2021

Torsdag 18. mars kl 1800 blir det årsmøte i Østre Toten Idrettsråd. 

Møte kan følges på Teams, har du ikke mulighet til å delta på Teams ta kontakt med Peter på telefon 99 10 73 00 for deltakelse fysisk, men pga smittesituasjonen lar vi i utgangspunktet kun styret, kontrollkomite og valgkomite møte fysisk.

Link til deltakelse på Teams

Årsmøtepapirer 2021 -Østre Toten idrettsråd

Før møtet starter vil leder i Innlandet Idrettskrets, Inger Lilleby Fløgum ha et innlegg samt at Idrettskonsulent Per Einar Starum vil si litt om skytebanesaken i Østre Toten Kommune og status rundt spillemidler.


Saksliste:

Sak 1.    Godkjenne de fremmøtte representantene.

Sak 2.    Velge dirigent.

Sak 3.    Velge protokollfører.

Sak 4.    Velge to representanter til å underskrive protokollen.

Sak 5.    Godkjenne innkallingen.

Sak 6.    Godkjenne sakslisten.

Sak 7.    Godkjenne forretningsorden.

Sak 8.    Behandle beretning for idrettsrådet.

Sak 9.    Behandle idrettsrådets regnskap og og kontrollkomiteens uttalelse

Sak 10.  Behandle forslag til arbeidsprogram for 2021.

Sak 11.  Behandle forslag og saker.

  • Kriterier for fordeling av LA-midler (LAM) 2021

Sak 12.  Vedta budsjett for 2021.

Sak 13.  Foreta følgende valg: 

  1. Styret med leder, nestleder og styremedlemmer og varamedlemmer. 
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  3. Representant til idrettskretstinget.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.