Felles fluorfri smøring av alle ski på HL

Postet av Peter Lerche Raadal den 2. Feb 2020

Fluorfri smøring av ski til alle under Hovedlandsrennet i skiskyting 2020

Fluordebatten har gått i Norge over flere år og blomstret opp da det ble innført forbud mot bruk av fluor for aldersgruppen 16 år og yngre. Spesielt ble det diskutert at det ikke fantes noen gode systemer for å avdekke om skiene hadde fluor og at det ikke fikk noen konsekvenser dersom man ble tatt for bruk av fluor.

I forbindelse med forberedelsesmøter til Hovedlandsrennet sommeren 2019, hadde NSSF et møte med arrangør 6. juli hvor et av temaene var om hvorvidt felles fluorfri smøring av ski var gjennomførbart fra arrangørens side. Felles fluorfri smøring i dette omfanget var nybrottsarbeid for arrangøren, og krevde en grundig gjennomgang. Det er tidligere gjennomført på Bama Young Star-finalene i Holmenkollen, men da kun med 60 par. Hovedlandsrennet har ca 320 par så dette er en mer komplisert sak. I løpet av høsten laget Østre Toten Skilag et forslag på hvordan dette kunne gjennomføres. Dette forslaget ble fremmet til Norges Skiskytterforbund og 11. desember besluttet Teknisk Komite et vedtak som sa at ØTS kunne gjennomføre forslaget under Hovedlandsrennet i Karidalen 2020.

Etter dette har det vært jobbet aktivt for å finne ut hvordan forslaget skal realiseres i praksis. Det har vært anbud ute for å finne priser og gjennomføringsevne fra ulike aktører og det har vært møter mellom forbund/teknisk komite/klubb/rennledelse for å vurdere ulike måter å gjennomføre dette på. Pris, risiko og flest mulig involverte aktører har vært viktige kriterier i dette arbeidet. Til slutt endte klubben med å velge én aktør (Swix) som leverer og står for hvordan gjennomføringen av smøringen skal gjøres, mens det er en dugnad der hver skiskytterkrets stiller med de som utfører smøringen felles i en smørehall. Dette mener vi sikrer lik behandling og lik smøring til de som skal delta på Hovedlandsrennet 2020. Vi tenker også at dette arbeidet vil gi mye erfaring som forbundet og fremtidige arrangører kan bruke i sitt arbeid med planlegging videre.

Foreløpig plan for gjennomføring (se modell nedenfor)

  • Utøverne gis anledning til å teste ski i anlegget dagen før konkurransen og under innskyting konkurransedagene for å velge hvilket skipar som skal leveres
  • Det blir foretatt tester tidlig på morgenen hver konkurransedag for valg av beste produkter for dagens føre
  • Type produkter som vil bli brukt blir kommunisert på hjemmeside til arrangementet og av speakertjeneste
  • Utøverne må levere det paret med ski han/hun skal gå med senest 90 minutter før sin starttid/stafettstart
  • Ski leveres med fluorfri grunnprepp
  • Skiene merkes med startnummer og starttid ved innlevering
  • Skiene blir renset og «null-stilt» med glide wax cleaner, glidet med flytende glider og børstet (ski rilles ikke da dette kan gi forskjellig effekt på ulik struktur på skiene)
  • Skiene leveres til utøver tidligst 5 min før sitt starttidspunkt. (På stafett eget opplegg)
  • Utøveren kan ikke ta skiene ut av startområdet etter utlevering eller gjøre endringer på skiene sine.

Østre Toten Skilag gleder seg til å gjennomføre dette opplegget under Hovedlandsrennet og jobber tett med Norges Skiskytterforbund og TDer frem mot rennene for å få det best mulig.

På hjemmesiden til arrangementet vil det bli lagt ut informasjon om gjennomføringen.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.