Årsmøte i Østre Toten Idrettsråd

Postet av Peter Lerche Raadal den 21. Jan 2020

Onsdag 27. mai kl 1800 blir det årsmøte i Østre Toten Idrettsråd.

Per nå ser det ut til at vi kan være 20 personer i møtelokalet, resten må være på video. Vi kommer tilbake til organisering av dette, men sett av datoen. Styret vil sitte i kantina til Norsk Hestesenter på Starum, de som ikke er der kan delta på årsmøtet via Teams. Link til møtet her:


Årsmøtepapirer:

Årsmøtepapirer 2020 -Østre Toten idrettsråd

Saksliste:

Sak 1.    Godkjenne de fremmøtte representantene.

Sak 2.    Velge dirigent.

Sak 3.    Velge protokollfører.

Sak 4.    Velge to representanter til å underskrive protokollen.

Sak 5.    Godkjenne innkallingen.

Sak 6.    Godkjenne sakslisten.

Sak 7.    Godkjenne forretningsorden.

Sak 8.    Behandle beretning for idrettsrådet.

Sak 9.    Behandle idrettsrådets regnskap og revisors beretning.

Sak 10.  Behandle forslag til arbeidsprogram for 2020.

Sak 11.  Behandle forslag og saker.

  • Kriterier for fordeling av LA-midler (LAM) 2020

Sak 12.  Vedta budsjett.

Sak 13.  Foreta følgende valg: 

  1. Styret med leder, nestleder og styremedlemmer og varamedlemmer. 
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  3. Representant til idrettskretstinget.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.