PROGRAM 
LISTER 
UTØVERINFORMASJON 
ORGANISASJON 
HJEM

Utøverinformasjon HL i Karidalen 2020


Her kommer relevant utøverinformasjon.

Værstasjon i Karidalen

Referat lagledermøte torsdag HL (kommentarer ligger som notater i presentasjonen)

Referat fra Lagledermøte lørdag HL 2020 (kommentarer ligger som notater i presentasjonen)


Planlegging:

Vi oppfordrer alle løpere til å beregne god tid før innskyting. Både utstyrskontroll og innlevering av ski er nytt for løperne. Det kan oppstå køer så det er derfor viktig å legge inn margin. Nedenfor er både utstyrskontroll og levering av ski beskrevet


Treningsdag torsdag:

Løypene og standplass er åpen for trening torsdag fra kl 1000-1600. Utøverne må foreta utstyrskontroll før offisiell trening. Dette gjøres ved startområdet og er likt som på konkurransedagene (bortsett fra brikkekontroll): Startnummer leveres tilbake etter endt trening på samme sted som det ble utlevert.


Utstyrskontroll: 

Utstyrskontroll må gjennomføres alle dager før innskyting. Utlevert startnummer er bevis på at dette er gjennomført og må være synlig under innskyting.Felles fluorfri smøring

Alle utøvere skal gå på ski som er preparert av arrangør. Her er prosess for behandling av ski under HL:

Les om veien til flurofri smøring på HL her


Representanter fra kretsene vil stå for utføring av felles fluorfri smøring. Møte for smørerne kl 1800 torsdag i smørehallen ved start. Mer  informasjon til smørerne her:

Info til smørere HL 2020


Gjennomføring:

 • Utøverne gis anledning til å teste ski i anlegget dagen før konkurransen og før innlevering av ski konkurransedagene for valg av skipar. (Ved evt mildvær/snømangel eller snøvær kan rennledelsen legge restriksjoner på tilgjengelighet)
 • Arrangør foretar tester for hver konkurransedag for valg av beste produkter for dagens føre
 • Utøverne må levere det paret med ski han/hun skal gå med i smørehall (se stadionkart) senest 90 minutter før sin starttid. Husk hvilket startnummer du har når du leverer inn skiene
 • Ski må leveres med fluorfri grunnprepp og klar til å få påført konkurranseglider (ferdig siklet)
 • Utøver må ha navn på skiene som leveres inn
 • Arrangør merker skiene med startnummer ved innlevering
 • Skiene blir renset og «null-stilt» med fluorfri gliderens, glidet med dagens valgte produkt og børstet (ski kan rilles før innlevering, men rilles ikke etterpå da dette kan gi forskjellig effekt på ulik struktur på skiene)
 • Skiene leveres til utøver tidligst 5 min før sitt starttidspunkt i startområdet.•På stafetten blir skiene til første etappe lagt ut på start. De neste etappene kan hente ski når første løper på etappen før har startet
 • Utøveren kan ikke ta skiene ut av startområdet etter utlevering eller gjøre endringer på skiene sine.
 • Kostnad per smurte par er kr 35, dette faktureres i etterkant 

Regler ved brudd:

 • Ikke innleverte ski: startnekt
 • Ikke ferdigsmurte ski i tide fra arrangør så løper ikke rekker sin starttid: fratrekk i tid ifht faktisk start, evt ny starttid 
 • For sent innleverte ski: Ikke sikret ski klar til start
 • Utøver kan kun konkurrere på ski merket og preparert gjennom arrangør sitt opplegg
 • Målgang uten en eller flere merkede ski: behandles som et avvik, vurderes av rennledelse, evt en jury-sak


Her er innlevering og utlevering av ski:Stadionkart

Løyper som benyttes:

Fil for utskrift av løyper: Løyper

NB:

Nytt angående brikker. Sjekk at du har en ny brikke som har nr høyere enn 3731640:


Premieutdeling og premiering:

Seremoni for pallplasseringene under HL fredag og lørdag foregår på stadion i Karidalen (se program). 


Premieutdeling samlet for alle klasser fredag og lørdag foregår i Totenhallen lørdag kl 1800 til ca kl 2000. (se program)


Premiering til alle deltakere individuelt. Stafett har 50% premiering.


Totenhallen finner dere her 


Premieutdeling fortløpende i Karidalen søndag.

Premier må hentes personlig under premieutdelingene og ettersendes ikke.


Levert av IdrettenOnline