ØTS-SPRINTEN 16. januar 2022

Nå har det vært pressekonferanse om videre smittevernsregler og dette gjør at vi kan åpne for alle i en pulje og alle kan ha med foreldre/ledere som de vil. Hurra.

Men smittevern er fortsatt viktig så forholde deg til gjeldende regler. Bruk munnbind når du ikke kan opprettholde 1-metersregelen.

Programmet blir slik:

Et forbehold er fortsatt at vi har både snø i løypene og tilgjengelige funksjonærer som ikke er i karantene. Gyda varsler mildt vær, men kunstsnø-traseene bør holde seg bra. Det kan derfor bli noe endring i traseer. Dette vil bli publisert på hjemmesiden så følg med.
LISTER:


Invitasjon ØTS-sprinten 16. januar 2022

Påmelding 

Innskyting ØTS-sprinten 2022

Startliste ØTS-sprinten 16. januar 2022

Resultater ØTS-sprinten 16. januar 2022


Program:

Sprint, alle klasser. Innskyting og start avhenger av antall deltakere og om det blir 1 eller 2 puljer. Vi tar forbehold om snø og evt endring i smitte/restriksjoner. Evt avlysning/endringer blir kommunisert på hjemmesiden

Arena:

ØTS-skisenter Karidalen, 30 skiver

Klasser:

Alle klasser, inkludert nybegynnere

Påmelding:

Påmelding elektronisk på www.eqtiming.no innen mandag 10. januar 2022. kl. 23:59. Startlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no. Ingen etteranmelding etter at startlister er trukket.

Startkontingent:

Startkontingent etter NSSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlig for å ha gyldig startlissens. Engangslisens kan løses på rennkontoret

Tidtakerbrikke:

Alle til og med 12 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke

Alle fra og med 13 år må ha egne brikker eller leie av arrangør (leie 50,- pr konkurransedag). Brikkeleie gjøres ved henting av startnummer og betales med Vipps.

Hvis brikkenummer mangler på startlisten, og du har brikke – kan brikkenummer sendes til pamelding.ostretotenskilag@gmail.com, oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen kan dette brikkenummeret oppgis på rennkontoret.

Parkering:

Ved ØTS-skisenter Karidalen: kr 50 til Vipps 46655

Kiosk:

Kiosk i klubbhytta

Garderober:

Ikke garderober pga smittevern

Utstyrskontroll:

Utstyrskontroll foregår i garasjen og må gjennomføres før innskyting. Avtrekkskontroll for jr/sr, mens det kan gjennomføres tilfeldig avtrekkskontroll blant rekruttene på standplass under innskyting. Brikkekontroll gjennomføres også i garasjen før utdeling av startnummer.

Startnummer:

Startnummer deles ut i garasjen etter at avtrekkskontroll (jr/sr) og brikkekontroll er gjennomført. Startnummeret skal bæres synlig under innskyting. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,-

Våpenvisitasjon:

Våpenvisitasjon på skive 1 etter innskyting for junior og senior

Avhenting av våpen:

Våpen utleveres fra standplass av standplassfunksjonærene etter siste skyting for aktuell løper. Gi tegn og vent til funksjonærene har ledig tid til å kontrollere og levere ut våpen.

Resultater:

Uoffisielle resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til EQ Timing. Speaker melder protestfrist på beskjed fra tidtakersjef, fristen kan tidligst være 15 minutter etter siste målgang og minimum 15 minutter frem i tid fra det tidspunktet speaker opplyser om fristen. Resultatlister legges ut på www.ostre-toten-skilag.no etter at dagens løp er over.

Covid/smittevernVi følger gjeldende smittevernsregler. Viktigst er likevel at ingen kommer på renn hvis de føler seg syk eller har symptomer. Rennet kan også bli avlyst på kort varsel dersom smittevernsregler endrer seg eller vi får stort frafall på arrangørstaben. Vi krysser fingrene og håper på at dette kan gjennomføres

Premiering:

Premiering i henhold til NSSFs reglement

Støtter:

Alle bruker arrangørens støtter

Rennleder:Kjartan Tosterud (979 89 029)
Teknisk Delegert: