Invitasjon:Invitasjon ØTS langrenn 5. desember 2020

Arena:

ØTS-skisenter Karidalen.

Klasser:

Alle klasser fra G/J 11 år til og med senior.

Påmelding:

Gjøres elektronisk på https://www.eqtiming.no/ innen onsdag 02.12.20 kl. 23:59. Faktura sendes løper fra EQ. Per nå setter vi et maks antall deltakere på 200. Dette kan endres. Hvis fullt kan kretsen forfordele kretsens deltakere. Etter påmeldingsfristens utløp, vil all påmelding bli betraktet som etteranmelding og belastes dobbel startkontingent. Startlistene legges ut på vår hjemmeside http://ostre-toten-skilag.no/. Etteranmelding kun ved ledige startnummer og senest kl.10.00 renndagen.

Startkontingent:

Startkontingent etter NSF’s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlige
 for å ha gyldig startlissens. Engangslisens kan løses på rennkontoret.

Tidtakerbrikker:

Alle må ha egne brikker eller leie på rennkontoret (leie kr 50,-). Brikkeleie må betales før lånebrikke blir utdelt. Betales til VIPPS nr. 46656. Hvis brikkenummer mangler på startlisten og du har brikke, kan brikkenummer sendes pamelding.ostretotenskilag@gmail.com
 – oppgi navn, alder og klubb. På selve renndagen kan dette brikkenummeret oppgis på rennkontoret.

Parkering:

Ved ØTS-skisenter Karidalen for kroner 50,- (vipps nr. 46655).

Kiosk:

Det er ikke kiosk og løperdrikke pga Covid-19

Garderober:

Det er ikke dusj-muligheter pga Covid-19

Startnummer:

Hentes på rennkontoret senest 1 time før første start. Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,-

Snøforbehold:

Rennet kan bli avlyst på kort varsel dersom snøforholdene tilsier det. Vi har kunstsnøanlegg, men trenger kuldegrader for å lage snø.

Resultater:

Uoffisielle resultatlister henges opp så snart de er klare, og offisielle lister legges ut på http://ostre-toten-skilag.no/. Det er 15 min. protestfrist etter at uoffisielle resultatlister er hengt opp.

Covid-19:

Følg gjeldende smittevernsregler, hold avstand og vask hender. Foresatte må registrere seg ved å sende 1 kr til Vipps nr 46655 så vi har navn og nummer på alle som er tilstede

Kontakt:Magnus Aass, telefon 901 54 362


Levert av IdrettenOnline